Skip to main content

autorka ponad 100
publikacji naukowych w kilku językach

udział w ponad 60
konferencjach naukowych w różnych kręgach kulturowych

symultaniczna działalność w 3
ośrodkach akademickich (polskim, niemieckim i włoskim)

Nieustanne przekraczanie granic kręgów kulturowych i dyscyplin


Dorobek jej kształtował się w relacjach z różnymi środowiskami humanistyki europejskiej i w różnych językach. Wyróżnia go rozległość horyzontów, duża rozpiętość tematyki, a także intencja odpowiadania na wyzwania chwili.

nie może przepaść w nieskończoności ślad moich ziemskich dni

Johann Wolfgang Goethe

Nagrodzone
monografie


Człowiek znaczy nadzieja.
O filozofii Ernesta Blocha

Nagroda: „Ernst-Bloch-Förderpreis”, Ludwigshafen am Rhein, 1988.

Tracce dell’umano. Il pensiero narrante di Ernst Bloch

Nagroda: “Premio Internazionale di Saggistica Salvatore Valitutti”, Salerno, 2004.

Poetik und Ästhetik des Augenblicks

PROJEKT PRZEKŁADU MIĘDZYKULTUROWEGO

Biblioteka Kultury Polskiej


Biblioteka oparta jest na założeniu dialogiczności kultur i uznaniu go za podstawę ich istnienia i funkcjonowania, w rdzennym znaczeniu kultur wywiedzionym z ich określenia jako różnorodnych form „troski o człowieczeństwo”. Celem Biblioteki jest pielęgnacja i intensyfikacja relacji międzykulturowych między Polską a Włochami, a pośrednio między kulturą polską a europejską i światową, w oparciu o postulat równouprawnienia kultur w ich niezbywalnym współcześnie światowym polilogu.

Studia
międzykulturowe


Zadaniem studiów międzykulturowych ma być przygotowanie do stawiania czoła zjawiskom nowym i nieuchronnym – w oparciu o wiedzę, wyobraźnię i zdolność współczucia. Mogłyby one przeciwdziałać rozdzielaniu ludzi i kierowaniu ich przeciw sobie, wykorzystywaniu inności i lęku przed nią. Wiedza i mądrość międzykulturowa pomaga w ich przezwyciężaniu.