Skip to main content

Koncepcja i organizacja

16 czerwca 2021 r., Online

przewodnicząca komitetu organizacyjnego

Seminarium ogólnopolskie „Badanie myśli pozaeuropejskiej w Polsce. Tradycje – stan rzeczy projekty”, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW.

23 września 2019 r., Warszawa

przewodnicząca komitetu organizacyjnego

Sympozjum międzynarodowe “Il bene e la comunicazione. Il pensiero di Kant nel contesto italiano e polacco contemporaneo”, Instytut Włoski w Warszawie i UKSW.

23 maja 2018 r., Genua

współprzewodnicząca komitetu naukowego

Konferencja międzynarodowaSto lat myśli i kultury polskiej / Cento anni di filosofia e di cultura polacca”.

19 września 2017 r.

przewodnicząca zespołu organizacyjnego

Konferencja międzynarodowa „Colloquia Biblioteki Kultury Polskiej we Włoszech. Polskość w świecie II: Jan Białostocki”.

3 czerwca 2016 r.

przewodnicząca zespołu organizacyjnego

Konferencja międzynarodowa „Colloquia Biblioteki Kultury Polskiej we Włoszech. Polskość w świecie I: Stanisław Brzozowski”.

20 lutego 2015 r., Warszawa

przewodnicząca zespołu organizacyjnego

Panel „Kulturoznawstwo i międzykulturowość”, WNH UKSW we współpracy z Polskim Towarzystwem Kulturoznawczym.

14 czerwca 2013 r., Warszawa

przewodnicząca zespołu organizacyjnego

Konferencja międzynarodowa „Wielkie Księgi ludzkości”, organizowana przez UKSW.

30.07 – 7.08 2010 r., Warszawa

członek komitetu organizacyjnego

Międzynarodowy Kongres Germanistyki „Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit”, Internationale Vereinigung für Germanistik (IVG).

2 czerwca 2010 r., Warszawa

przewodnicząca zespołu organizacyjnego

Konferencja ogólnopolska „Kultury świata w dialogu”, organizowana przez UKSW.

12 czerwca 2007 r., Genua

przewodnicząca komitetu organizacyjnego

Sympozjum międzynarodowe zorganizowane przez Uniwersytet w Genui we współpracy Instytutem Goethego w Genui i Comune di Genova „Margarete Susman: una filosofa del 900”. 

28 kwietnia 2005 r.

przewodnicząca zespołu organizacyjnego

Konferencja międzynarodowa Uniwersytetu w Parmie „Interculturalità. Aspetti interdisciplinari e ricerca di fondamentifilosofici” [Międzykulturowość. Aspekty interdyscyplinarne i poszukiwanie podstaw filozoficznych], Università degli Studi di Parma.