Skip to main content

Uczestnictwo

2-3 grudnia 2022 r., Locarno

Wystąpienie: Testimonianze e riflessioni sulle esperienze di Bloch in Svizzera e con la Svizzera.

Konferencja międzynarodowa “Prospettiva utopia. La filosofia di Ernst Bloch a partire dagli anni svizzeri”, Incontri Max Horkheimer.

10 stycznia 2022 r., Kraków

Konferencja międzynarodowa „Prawa narodów w dobie interakcji kultur”, referat Uobecnianie myśli i kultury polskiej w Europie. Na podstawie projektu "Biblioteka Kultury Polskiej we Włoszech Instytut Studiów Międzykulturowych WSMiP UJ.

16 czerwca 2021 r., online

Wystąpienie wprowadzające i referat: Filozofia międzykulturowa w Polsce. Uwarunkowania i możliwości.

Seminarium ogólnopolskie „Badanie myśli pozaeuropejskiej w Polsce. Tradycje – stan rzeczy -projekty”, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW.

25-26 listopada 2021 r., Warszawa

Wystąpienie: Polityczne, społeczne i kulturowe znaczenie dialogu międzyreligijnego.

Międzynarodowa konferencja „Religia i polityka w kontekście „epokowej zmiany”", UKSW.

21 stycznia 2020 r., Poznań

Wystąpienie otwierające: Kultury i pokój.

Seminarium „Interdyscyplinarne czy transdyscyplinarne? O studiach na rzecz pokoju Fundacja Józefa Rotblata”, Barak Kultury.

23 września 2019 r., Warszawa

Referat wprowadzający.

Sympozjum międzynarodowe “Il bene e la comunicazione. Il pensiero di Kant nel contesto italiano e polacco contemporaneo”, UKSW, Uniwersytet w Genui, Instytut Włoski w Warszawie, Uniwersytet we Florencji).

27.02-1.03.2019 r., Roma

Wystąpienie: Referat: Borderland Thinking in Polish Cultural Studies and the Possibility of its Interdisciplinary Development, na zaproszenie.

Konferencja międzynarodowa „I confini d’Europa. Prospettive nel presente e nel futuro. Die Grenzen Europas. Perspektiven in Gegenwart und Zukunft. Borders of Europe. Perspectives in presence and future”, organizowanej przez Istituto Italiano di Studi Germanici.

21 listopada 2018 r., Kraków

Wystąpienie plenarne: Dobro w kulturach wobec globalizacji.

Sesja „Aksjologiczne podstawy polityki wielokulturowości”, Festiwal Wielokulturowości, Urząd Miasta Krakowa we współpracy z Zespołem ds. Wielo- i Międzykulturowości Narodowego Centrum Kultury.

14-15 listopada 2018 r.

Referat plenarny: t Il pensiero estetico e musicale in Geist der Utopie.

Konferencja międzynarodowa “Ernst Bloch e il principio utopico ieri e oggi. Cento anni di Spirito dell’Utopia, Uniwersytet w Genui / Uniwersytet Roma Tre / UKSW.

18-19 pażdziernika 2018 r., Warszawa

Referat: Koncepcja podmiotowości w „Duchu utopii” Ernsta Blocha.

Konferencja międzynarodowa i interdyscyplinarna Podmiot-tożsamość, świadomość, niepodległość, UKSW.

5 pażdziernika 2018 r., Rzym

Referat: Intercultural comunication and humanities in the time of migrations.

Konferencja międzynarodowa Political Borders and Cultural (Self) Exclusion, zorganizowanej przez Stację Naukową PAN w Rzymie i Istituto Italiano degli Studi Germanici.

23 maja 2018 r., Genua

Wykład wprowadzający plenarny: La ricerca umanistica nell’epoca della globalizzazione.

Konferencja międzynarodowa Sto lat myśli i kultury polskiej we Włoszech / Cent’anni di filosofia e di cultura polacca.

13 kwietnia 2018 r., Warszawa

Wystąpienie plenarne: O znaczeniu działań kulturowych w wielokulturowym świecie.

Konferencja międzynarodowa 40 lat chińskich reform: przemiany kultury i społeczeństwa, Zakład Sinologii Wydziału Orientalistycznego UW i Katedra Studiów Azjatyckich SWPS.

29 stycznia 2018 r., Kraków

Wykład: Władysław Stróżewski w „Bibliotece Kultury Polskiej we Włoszech.

Konferencja ogólnopolska na temat dorobku prof. Władysława Stróżewskiego O pięknie, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

19-21 stycznia 2018 r., Warszawa

Wystąpienie: o Kulturelle Identität im Zeitalter der Globalisierung.

Konferencja międzynarodowa Humboldt-Kolleg: Topographien der Globalisierung, Fundacja Aleksandra von Humboldta i Uniwersyytet Warszawski.

30.11–01.12.2017 r., Poznań

Referat: Dialogiczność w Natanie Mędrcu.

Konferencja „Fenomen rozmowy. Między humanistyką a medycyną”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Badań im. Edyty Stein, Katedra Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu.

23 września 2017 r., Poznań

Referat: O potrzebie studiów międzykulturowych.

III Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego „Kultury w ruchu”.

19 września 2017 r.

Konferencja międzynarodowa „Colloquia Biblioteki Kultury Polskiej we Włoszech”, Polskość w świecie II: Jan Białostocki, z udziałem L. Magnaniego (Genua), J.  Chrościckiego, S. Michalskiego (Tybinga), A. Nakova (Paryż), J. Grabskiego (Wiedeń) i in.

3 kwietnia 2017 r., Genua

Referat: Zur Übersetzung der Großen Schriften.

Konferencja międzynarodowa La traduzione come modello di comunicazione interculturale e interreligiosa, Uniwersytet w Genui.

17 listopada 2016 r., Rzym

Referat: Polonia, messianismo e identita nazionale II.

Konferencja międzynarodowa UCEI (Unione delle Comunitá Ebraiche Italiane) Nostalgie del futuro. Echi del messianismo fra l’Europa e le Americhe.

15-16 listopada 2016 r., Genua

Referat: Polonia, messianismo e identita nazionale I.

Konferencja międzynarodowa Nostalgie del futuro. Echi del messianismo fra l’Europa e le Americhe, Uniwersytet w Genui.

21-24 września 2016 r., Wiedeń

Referat: Bilder interkulturell. Horizont der Hoffnung.

Konferencja międzynarodowa Kraft, Macht und Gewalt der Bilder in interkultureller Perspektive, Uniwersytet w Wiedniu.

25-28 sierpnia 2016 r., Uppsala

Udział w panelu: Evil in art and popular culture: Reflection and Representation.

Konferencja międzynarodowa The European Society for Philosophy of Religion.

3 czerwca 2016 r.

Konferencja międzynarodowa „Colloquia Biblioteki Kultury Polskiej we Włoszech” Polskość w świecie I: Stanisław Brzozowski, z udziałem A. Walickiego, J. Herltha, G. Cunico i in.

5 maja 2016 r., Genua

Wystąpienie: Il caso Bloch.

Konferencja międzynarodowa Filosofia e politica: i casi di Bloch e Heidegger, Uniwersytet w Genui.

28-29 września 2015 r., Genua

Wystąpienie: Possiamo ancora sperare? Le aporie dell̒’odierno affective turn e le teorie degli affetti del primo Novecento.

Konferencja międzynarodowa: Emozioni, affetti, sentimenti, tra natura e libertà.

11-12 czerwca 2015 r., Warszawa

Wystąpienie wprowadzające plenarne: O potrzebie studiów włoskich.

Konferencja międzynarodowa Polska i Włochy w dialogu kultur, WNH UKSW.

15-17 maja 2015 r., Bonn-Bad-Godesberg

Referat: Übersetzungsphilosophische Bemerkungen anhand von P.C. Boris Modell einer simultanen Lektüre von Großen Schriften.

Konferencja międzynarodowa „Trans-Late-Über-Setzen- Tra-Duire. Language Diversity and Intercultural Hermeneutics. International Conference”, organizowana przez Gesellschaft für Interkulturelle Philosophie (Köln).

20 lutego 2015 r., Warszawa

Wystąpienie plenarne: Aspekt międzykulturowy w humanistyce.

Panel Kulturoznawstwo i międzykulturowość, WNH UKSW, zorganizowany we współpracy WNH z Polskim Towarzystwem Kulturoznawczym, z udziałem m.in. ks. M. Bały, N. Pawlak (UW), W. Kunickiego (Uniwersytet Wrocławski), J. Nikitorowicza (Uniwersytet w Białymstoku), J. Kurczewskiej (IFiS PAN).

21-22 stycznia 2015 r., Warszawa

Referat: Abraham – praojciec monoteizmów.

Konferencja naukowa Genesis – Księga Rodzaju. „A Bóg widział, że wszystko co uczynił, było bardzo dobre” (Rdz 1, 31).

20 lutego 2015 r., Warszawa

Panel Kulturoznawstwo i międzykulturowość, organizowany we współpracy Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z Polskim Towarzystwem Kulturoznawczym, z udziałem m.in. ks. M. Bały, N. Pawlak (UW), W. Kunickiego (Uniwersytet Wrocławski), J. Nikitorowicza (Uniwersytet w Białymstoku), J. Kurczewskiej (IFiS PAN).

24-26 kwietnia 2014 r., Warszawa

Referat: Wyzwanie nihilizmu a międzykulturowość na konferencji

Konferencja naukowa „Byt Nicość Nihilizm”.

24-26 kwietnia 2014 r., Warszawa

Referat: Wyzwanie nihilizmu a międzykulturowość na konferencji.

Konferencja naukowa Byt Nicość Nihilizm”, UKSW.

19 września 2013 r., Kraków

Referat: Zwrot wizualny o obraz chwili.

II Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

4-7 lipca 2013 r., Poznań

Panel 5 lipca.

IX Naukowy Kongres Societas Humboldtiana Polonorum „Bezpieczny Świat. Zrozumienie • Zaufanie • Odpowiedzialność. A secure World-Understanding-Trust-Responsibility”.

14 czerwca 2013 r., Warszawa

Referat wprowadzający plenarny: Wielkie Księgi w kulturach współczesnych.

Konferencja międzynarodowa „Wielkie Księgi ludzkości”, organizowanej na UKSW, z udziałem m.in. ks. M. Bały, K.-J. Kuschela (Uniwersytet w Tybindze), G. Cunico (Uniwersytet w Genui).

8-11 maja 2013 r., Wiedeń

Udział w panelu (głos: „Bild und Kultur”), 9 maja 2013 r.

Światowy Kongres Filozofii Międzykulturowej „X. Internationaler Kongress fűr Interkulturelle Philosophie. Auf dem Weg zu einer gerechten Universalität. Philosophische Grundlagen und politische Perspektiven“.  

30.07 – 7.08.2010 r., Warszawa

Referat wprowadzający do obrad sekcji („Aspekt: Autobiographie und die Philosophen des 20. Jahrhunderts”), współprowadzenie sekcji, moderowanie obrad.

Międzynarodowy Kongres Germanistyki „Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit”, organizowany przez Internationale Vereinigung für Germanistik (IVG),  wiceprzewodnicząca sekcji „Autofiktion. Neue Verfahren literarischer Selbstdarstellung”, obok Martiny Wagner-Egelhaaf (Univ. Münster) i Richarda Graya (Univ. Washington).

2 czerwca 2010 r., Warszawa

Referat wprowadzający.

Konferencja ogólnopolska „Kultury świata w dialogu”, organizowana przez UKSW.

13 listopada 2009 r., Genua

Wystąpienie: Interculturalità e le scienze umanistiche.

Spotkanie studyjne “Relazione e differenza. Costellazioni di interculturalità”, zorganizowane przez Uniwersytet w Genui (Facoltà di Lettere e Filosofia).

25 maja 2009 r., Genua

Referat: Pamina e Pandora: due immagini per la fondazione poetico-filosofica.

Konferencja “Ripensare la speranza. Cinquant’anni di Principio speranza: 1959-2009”, zorganizowana przez Uniwersytet w Genui (Facoltà di Lettere e Filosofia).

6-7 maja 2009 r., Leuven

Wystąpienie plenarne inauguracyjne: Vom Sinn der Liebe. Versuch einer Lektüre.

Konferencja międzynarodowa „Margarete Susman. Grenzgänge zwischen Dichtung, Philosophie und Kulturkritik“.

6-7 grudnia 2007 r., Genua

Referat: Problemi dell’identità e della rappresentanza femminile in Polonia.

Konferencja “Problemi filosofici al femminile: soggetto, identità, differenza”, Università degli Studi di Genova.

10-12 pażdziernika 2007 r.

Wystąpienie: La comunicazione estetica tra le diversità culturali.

Seminarium “Logiche dell’alterità, Scuola di Alta Formazione di Acqui Terme.

6-8 września 2007 r., Piza

Referat: The Gender Representation in Poland.

Kongres międzynarodowy “Is there a Crisis of Representation in European Democracies?” zorganizowany przez European Consortium for Political Research w Pizie.

Listopad 2007 r., Florencja

Wystąpienie: O poszukiwaniu tożsamości w komunikacji estetycznej między kulturami.

Konferencja Fondazione del Bianco The Symbols and Myths of Europe.

12 czerwca 2007 r., Genua

Referat tytułowy plenarny.

Sympozjum międzynarodowe zorganizowane przez Uniwersytet w Genui we współpracy Instytutem Goethego w Genui i Comune di Genova Margarete Susman: una filosofa del 900.

15-17 listopada 2006 r., Verona

Referat: Augenblicksbild: bei Bloch und Goethe.

Konferencja międzynarodowa “Ernst Bloch – Spuren”, Università degli Studi di Verona.

12-14 pazdziernika 2005 r., Acqui Terme

Referat plenarny: È possibile una comunità interculturale?

Seminarium “La comunità fra modernità e intercultura” zorganizowane w ramach Scuola di Alta Formazione.

28 kwietnia 2005 r., Parma

Wprowadzenie plenarne.

Konferencja międzynarodowa Uniwersytetu w Parmie we Interculturalità. Aspetti interdisciplinari e ricerca di fondamenti filosofici [Międzykulturowość. Aspekty interdyscyplinarne i poszukiwanie podstaw filozoficznych], Università degli Studi di Parma.

28 pazdziernika 2004 r., Parma

Referat: Ultima intervista a Ingeborg Bachmann: ricordi, riflessioni e domande.

Konferencja “Giornata internazionale di Studi: Ingeborg Bachmann. Scrivere contro la guerra”, Università degli Studi di Parma.

4-5 listopada 2003 r., Genova

Referat: Il dialogo messianico tra Ernst Bloch e Margarete Susman.

Konferencja “Messianismo e Filosofia”, Università degli Studi di Genova.

12 kwietnia 2002 r., Rzym

Wystąpienie: Il racconto come dono d’amore.

Konferencja “Ereditare e sperare. Una giornata con Ernst Bloch” Università Roma Tre (Dipartimento di Filosofia) we wspólpracy z Instytutem Goethego.

maj 2001 r., Münster

Wystąpienie: Das „Gespräch“ der Religionen und der Messianismus. Margarete Susman und Ernst Bloch.

Konferencja Ernst-Bloch-Assoziation „Utopie und Messias – Theologie der Revolution. Jüdisch-christlicher Dialog mit Ernst Blochs Religionsphilosophie“.

wrzesień 1994 r., Ludwigshafen am Rhein

Wystąpienie: Poetik des Augenblicks – Ernst Blochs Spuren.

Konferencja Ernst-Bloch-Gesellschaft „Ernst Bloch als Schriftsteller“.

grudzień 1991 r., Frankfurt

Wystąpienie: Rettung Brechts durch Bloch?

Sympozjum międzynarodowe International Brecht Society i Uniwersytetu we Frankfurcie „The Other Brecht”.

1990 r., Ludwigshafen am Rhein

Wystąpienie: Ernst Blochs Naturrechtskonzept heute.

Konferencja Ernst-Bloch-Gesellschaft, „Menschenrechte und Naturrecht“.

24 maja 1990 r., Kassel

Wystąpienie: Ernst Blochs Spuren – das Erzählen einer unfertigen Welt, na zaproszenie.

Konferencja "Gelebter Augenblick und erhoffte Geschichte", Uniwersytet w Kassel.

19-30 maja 1987 r., Zagrzeb

Wystąpienie: Der aufrechte Gang und die Philosophie des Absoluten.

Konferencja międzynarodowa „Die Philosophie des aufrechten Gangs – Zum zehnten Todestag von Ernst Bloch“ na Uniwersytecie w Zagrzebiu.

wrzesień 1985 r., Kazimierz nad Wisłą

Wystąpienie: Uwagi na temat Ernesta Blocha ontologii Jeszcze-Nie-Bycia.

Konferencja Uniwersytetu Warszawskiego Filozofia społeczna i ontologii: Ernst Bloch i Georg Lukács.

9-12 kwietnia 1985 r., Dubrownik

Wystąpienie: Dunkel des gelebten Augenblicks als Ausgangs- und Zielpunkt der Philosophie. Ernst Blochs philosophische Anthropologie in nuce, na zaproszenie.

„Bloch-Lukács-Symposium“, Inter-University Center.

marzec 1985 r., Lublin

Wystąpienie: Antropologiczne podstawy filozofii nadziei.

Konferencja ogólnopolska na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej „Filozofia nadziei Ernesta Blocha”.