Skip to main content

Inne

Wywiady


Lek na lęk

Rozmowa z prof. Anna Czajką-Cunico, filozofką i kulturoznawczynią, o tym, dlaczego musimy zrozumieć, co myślą ludzie spoza naszej kultury i że zamykanie się na nich to błąd, „Polityka”, 7.06.2017.

Ślady przyszłości. O nowych horyzontach świata w literaturze filozoficznej Ernsta Blocha

Z prof. Anną Czajką rozmawiają Michał Czaja i Michał Kasprzak, „Wakat/Notoria”, nr. 3-4 (22-23), 2013, s. 05-11, ISSN 1896-6950.

Sapeva raccontare in modo meraviglioso

Erwin von Bendemann a colloquio con Anna Czajka, “Nuova Corrente”, 55 (2008), nr 141, s. 57-69, ISSN 0029-6155.

Międzykulturowość czyli współzawodnictwo kultur o wspólne dobro

z Anną Czajką rozmawia Beata I. Brózda, “Polonia Włoska”, (Rzym), 2008, s. 5-8.

O polskości i/w świecie

“Czas Ciechanowa”, 15 i 22 maja 2010 r., O polskości i/w świecie, “Czas Ciechanowa”, 15 i 22 maja 2010 r., przedruk w Andrzej Kaluszkiewicz (red.), Zaczęło się w Ciechanowie, Ciechanów 2012, s. 173-180.

Gli altri sono come noi esseri pensanti

Inizi, tappe, problemi e compiti della filosofia interculturale. Franz Martin Wimmer intervistato da Anna Czajka, w Logiche dell’alterità, ETS, Pisa 2008, s. 173-186, ISBN 978-884672370-3.

Pensiero narrante ed esperienza dell’amore

w I sogni di cui è fatta la materia. Interviste su Ernst Bloch, red. N. Alessandrini / C. Carantoni, Carbonia 2013, s. 115-124, ISBN 978-88-97880-12-7.

Rozmowa z Karolą Bloch

“Literatura na Świecie”, nr 7 (123), 1981, s. 76-89, ISSN 0324-8305.

Artykuły encyklopedyczne


Musikästhetik in Europa und Nordamerika / Music aesthetics in Europe and North America

Wörner, F. & Wald-Fuhrmann, M. (Vol.-Eds.). Grimm, H., Wald-Fuhrmann, M. & Wörner, F. (Series-Eds.). (2023), Lexikon Schriften über Musik: Vol. 2. Musikästhetik in Europa und Nordamerika / Music aesthetics in Europe and North America, Kassel/Stuttgart: Bärenreiter/Metzler. II s. 129-132.

Ernst Bloch

artykuł w encyklopedii literatury Killy Literaturlexikon. Autoren und Werke des deutschsprachigen Kulturraumes, neu hg. von Wilhelm Kühlmann in Verbindung mit Achim Aurnhammer, Jürgen Egyptien, Karina Kellermann, Helmuth Kiesel, Steffen Martus und Reimund B. Sdzuj, Band 1, Berlin/New York 2008, s. 588-590, ISBN  3-11-018962-3, 978-3-11-018962-9, wydanie online: Killy-Literaturlexikon, Online-Ressource, de Gruyter 2008,  (XLIV, 605 s.).

Geist der Utopie

w Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, red. Barbara Skarga, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 48-53, ISBN: 8301115513; 8301113332.

Das Prinzip Hoffnung

w Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, red. Barbara Skarga, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 54-61, ISBN: 8301115513; 8301113332.

Recenzje


Elio Matassi: Bloch e la musica

“Philosophischer Literaturanzeiger” (Frankfurt a. M.), t. 54 (2001), s. 397-400, ISSN 0031-8175.

Neue Arbeiten zur Rhetorik in Polen

“Rhetorik” (Tübingen), t. 12 (1993), s. 95-102, ISSN 0720-5775.

Myśl, działanie, rzeczywistość

[recenzja książki: Janina Wojnar-Sujecka, Myśl, działanie, rzeczywistość], “Nowe Książki” (Warszawa), nr 15 (635), 1976, s. 72-74.

Fragment z Benjamina

“Literatura na Świecie” (Warszawa), nr 10, 1976, s. 146-152 [recenzja książki: Walter Benjamin, Twórca jako wytwórca], ISSN 0324-8305.

Teksty wystąpień publicznych, na forach naukowych i głosy w dyskusji (wybór)


Topographien der Globalisierung

Humboldt-Kolleg, Warszawa, 18-21.01.2018 (głos w dyskusji).

Głosy w dyskusji nad Encyklopedią wiedzy o kulturze

„Kultura Współczesna” 2017, I,  Anna Czajka-Cunico, s. 238-239.

Repubblica mondiale e cultura mondiale. A proposito della conferenza di Otfried Höffe

“Abbiamo bisogno di una repubblica federale mondiale?”, “Ragion pratica” (Genova), 2001, s. 149-151, ISSN 1720-2396, ISBN 88-86620-79-9.

Das Menschsein am Anfang des neuen Jahrhunderts

wystąpienie plenarne na sympozjum Alexander von Humboldt-Stiftung “Die Stadt und die Welt am Anfang des neuen Jahrtausends”, Roma, 9-11 lutego 2001, publikacja internetowa na stronie http://www.humboldt-foundation.de/de/aktuelles/hoersaal, 5 s.

Mit Ernst Bloch auf der Suche nach der Heimat

“Bloch-Almanach” (Ludwigshafen), t. 8 (1988), s. 33-38 (przemówienie przy okazji wręczenia nagrody “Ernst-Bloch-Förderpreis” miasta Ludwigshafen am Rhein dn. 2.10.1988).

Topographien der Globalisierung

Humboldt-Kolleg, Warszawa, 18-21.01.2018 (głos w dyskusji).

Publikacje o charakterze popularnonaukowym, publicystycznym lub okolicznościowym


Il viso del papa

“Gazzetta di Reggio” (Reggio Emilia), 3.3.2005.

Das Erzählen als Geschenk der Liebe

“Schwäbisches Tagblatt” (Tübingen), 3.8.2002.

In der Landschaft von Hegel und Schelling. Erste Führung durch Tübingen zu den Wirkungsstätten von Ernst und Karola Bloch

“Tübinger Blätter”, t. 83, 1996/97, s. 19-22.

Das erhoffte Wiedersehen

w “Der Mensch braucht einen utopischen Stern”. Abschied von Karola Bloch. Eine Dokumentation, red. Welf Schröter i Irene Scherer, “Tüte”, Tübingen 1995, s. 32-34.

Der Schönheitssalon und die lesende Köchin. Europäische Grenzgänge

“Frankfurter Rundschau”, 20.2.1993, s. 6 (ZB).

Karola, Freundin

w “Ich gehe zu jenen, die mich brauchen”. Zum 85. Geburtstag von Karola Bloch, red. Anne Frommann i Welf Schröter, Talheimer Verlag, Mössingen-Talheim 1992, s. 85-97, ISBN 3-89376-013-X.

Prace niewydane


Rozmowy o tłumaczeniu Wielkich Ksiąg

z Małgorzatą Religą, Joanną Jurewicz,   Krzysztofem Gawlikowskim i innymi, Wydawnictwo Naukowe UKSW, ca. 120 s.

Margarete Susman

Texte zum Judentum, aus den Sammlungen des Marbacher Literaturarchivs, red. Anna Czajka, ca. 120 s.

Margarete Susman

Literarische Texte, aus den Sammlungen des Marbacher Literaturarchivs, red. Anna Czajka, ca. 120 s.

Ernst Bloch - Margarete Susman

Briefwechsel, red. Anna Czajka.

Gender Representation in Poland

w Is there a Crisis of Representation in European Democracies? Symposium of the Fourth ECPR General Conference, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa, s. 12.

Ernst Bloch und Siegfried Kracauer. Das Abenteuer der Freundschaft

ca. 130 s.

Gender Representation in Poland

w Is there a Crisis of Representation in European Democracies? Symposium of the Fourth ECPR General Conference, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa, s. 12.

Interculturalità. Aspetti interdisciplinari e ricerca di fondamenti filosofici

Atti del convegno, Università di Parma, 28 aprile 2005, red. Anna Czajka, MUP, Parma 2008.

Kulturparadigmen

w Goethes Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten, dla “Goethe-Jahrbuch” (Weimar), ten tematyczny numer czasopisma nie został zrealizowany, praca w maszynopisie.

Antropologia filozoficzna

(Antologia prac autorów niemieckojęzycznych: H. Fahrenbach, H. Plessner, W. Schulz, A. Gehlen, M. Horkheimer, H. Marcuse, E. Bloch, M. Heidegger, H.-G. Gadamer, M. Buber, J. Habermas, K.-O. Apel, E. Coreth, W. Kamlah, D. Kamper, D. Böhler, W. Rügemer, E. König)], wstęp, wybór, wprowadzenie i przekład na polski (większości tekstów) Anna Czajka, Książka i Wiedza, Warszawa 1983, książka niewydana z przyczyn zmian strukturowych wydawnictwa, 400 str. (maszynopis).