Skip to main content

Monografie zbiorowe pod redakcją

Kultury świata w dialogu

Red. nauk.  Anna Czajka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 324, ISBN 978-83-7072-753-6.

Koncepcja tomu i poszczególnych rozdziałów, opracowanie merytoryczne i redakcyjne, rozprawa wprowadzająca, s. 9-28].

Recenzja
  • „Nowe Książki”, Warszawa, 2013, 2 (1128), s. 27.

Wielkie Księgi ludzkości

Red. nauk.  Anna Czajka, opracowanie tekstów Magdalena Woźniewska-Działak, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2013, s. 317, ISBN 978-83-6418-125-2.

Recenzje
  • Nina Pawlak, „Przegląd Orientalistyczny“ (Warszawa), 3-4, 2014, s. 209-210;
  • Stanisław Tokarski, Święte Księgi a czasoprzestrzeń kulturowa, „Azja-Pacyfuk“ (Warszawa), 17, 2014, s. 217-221;
  • Alexander Höllwerth, Die grossen Menschheitsüberlieferungen,
    „Polylog. Zeitschrift für interkulturelles Philosophieren”, Wien, 32, 2015, s. 123-129.

Colloquia Biblioteki Kultury Polskiej we Włoszech. Polskość w świecie II: Stanisław Brzozowski

Red. nauk. Anna Czajka / Dorota Dąbrowska / Magdalena Woźniewska-Działak, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2018, 215 s., ISBN 978-83-8090-430-9.

Cento anni di filosofia e di cultura polacca

Red. Anna Czajka, Gerardo Cunico, Elisabetta Colagrossi, Mimesis Edizioni, Milano-Udine 2020, 346 s., ISBN 978-88-5755-361-0.

Recenzje
  • Tomasz Kopiczko, Recenzja ksiażki Cento anni di filosofia e di cultura polacca, “Kultura-Media-Teologia”, ISSN 2081-80-71, 2021, nr 44, s. 132-136.
  • Fiorella Bassan, «pl.it / rassegna italiana di argomenti polacchi», 12, 2021, pp. 244-247,
  • Sofia Vescovelli, A hundred years of Polish philosophy and culture: about a recently publishedbook. Review of Cento anni di filosofia e cultura polacca, ed. by Anna Czajka, Gerardo Cunico and Elisabetta Colagrossi, Milano-Udine: Mimesis, 2020, “Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, vol. 66-67/2022, s. 317-321.

Badania myśli pozaeuropejskiej w Polsce. Tradycje – stan rzeczy- projekty

red. Anna Czajka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2022, ISBN 978-83-8281-119-1.