Skip to main content

21 February 2023

Badania myśli pozaeuropejskiej

Tradycje – stan rzeczy - projekty

Monografia wychodzi naprzeciw konsekwencjom dojmująco doznanej w czasie epidemii (i potwierdzającej się w czasie wojny) niezbywalności solidarności międzyludzkiej, konieczności pielęgnowania relacji międzyludzkich i międzykulturowych, a także relacji ludzi z przyrodą. Pokazuje kultury jako realizujące się w relacjach spotkań i tworzące wspólne ludzkie dziedzictwo, odsłania różnorodność zawartego w nich myślenia, którego bogactwo pozwala żywić nadzieję na pomyślne rozwiązanie problemów planety takich jak sprawiedliwość globalna czy ochrona środowiska. Wprowadza do myślenia dialogicznego i o wymiarze światowym, bo tylko takie może sobie rościć prawo do tego miana.

Monografia zarysowuje w wielkim skrócie tradycje i stan badań nad myślą pozaeuropejską w Polsce (indyjską, chińską, japońską, arabską, koreańską, afrykańską) stanowiąc przygotowanie do intensywniejszego udziału myśli polskiej we wspólnym światowym wysiłku.

 

Spis treści

 1. Anna Czajka, Myślenie współczesne – myślenie międzykulturowe. Wprowadzenie

 2. Nina Budziszewska, „Walczący jogin” w soteriologicznych pouczeniach XIV księgi Mahabharaty

 3. Marta Kudelska, Agata Świerzowska, Koncepcja narodowej świątyni jako narracji o wspólnocie na przykładzie kompleksów świątynnych Birla Mandir

 4. Dawid Rogacz, Metodologiczne uwarunkowania badań nad filozofią chińską

 5. Marek Tylkowski, Rozumienie jednostki ludzkiej w Azji Wschodniej na podstawie badań prof. Krzysztofa Gawlikowskiego i prof. Stanisława Zapaśnika

 6. Iwona Kordzińska-Nawrocka, Dyskurs na temat Japończyków na przykładzie Gakumon no susume (Promowanie nauki) Fukuzawy Yukichiego

 7. Agnieszka Kozyra, Pojęcie „innej mocy” (tariki) w naukach Shinrana a rzeczywistość jako absolutnie sprzeczna samotożsamość w filozofii Nishidy Kitarō

 8. Katarzyna Gryc, Cechy koreańskiej tożsamości woori (my, nasz, mój)

 9. Patrycja Kozieł, Rozważania nad myślą filozoficzną Afryki Subsaharyjskiej w kontekście badań literackich

 10. Katarzyna Pachniak, Badania nad wczesnymi ruchami szyickimi i herezjografią: cele, perspektywy, metodologia

 11. Wojciech Kosior, The Application of Digital Humanities in Intercultural Studies on the Example of the Project Elyonim veTachtonim

 

„Można by żywić nadzieję, że [...] rozproszone badania kultur »obcych« (które z definicji kultury zawsze są nasze) połączą się w duchu światowości, solidarności i nadziei, a każda z kultur w tym współubieganiu się o wspólne Dobro we wzmożony sposób wydobywać będzie z siebie to, co w niej najlepsze. To warunek myślenia, które umożliwia przetrwanie”, z Wprowadzenia