Skip to main content

16 January 2023

O znaczeniu poezji

O znaczeniu poezji, Anna Czajka

„Seria esejów absolwentów Krasiniaka”, Irydion.
Stowarzyszenie Wychowanków i Wychowawców I Liceum Ogólnokształcącego im
Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie, Ciechanów 2022, ISBN 9788396649829.